ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
•    Οπλισμένοι τσιμεντοσωλήνες 
•    Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες
•    Στεγανοί τσιμεντοσωλήνες


Κάθε είδος τσιμεντοσωλήνα έχει και το καπάκι του με τις αντίστοιχες διαστάσεις.