ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Φρεάτια Υδροσυλογής  Ομβρύων Λυμμάτων

Διαστάσεις εξωτερικές

  • ΠΛΑΤΟΣ 1100mm
  • ΜΗΚΟΣ  900mm
  • ΥΨΟΣ  900mm
  • ΔΙΑΜΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ 400mm

Φρεάτια  Υδροσυλογής με μετόπη

Διαστάσεις εξωτερικές

  • ΠΛΑΤΟΣ 1100mm
  • ΜΗΚΟΣ 980mm
  • ΥΨΟΣ 1300mm
  • ΔΙΑΜΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ   400mm
  • ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΠΗΣ 1400 mm

ΚΩΝΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟ