ΚΡΑΣΠΕΔΑ

ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
​​​​​​​

1. Κράσπεδο 150x300x1000mm

image-364442-kaminades-tsimenta-rodos-2-c9f0f.jpg

2. Κράσπεδο 200x200x1000mm

image-364442-kaminades-tsimenta-rodos-2-c9f0f.jpg

3. Κράσπεδα Κήπου 80x200x1000mm

image-364442-kaminades-tsimenta-rodos-2-c9f0f.jpg